Tootegrupid

Kasutustingimused

E-POE KASUTUSTINGIMUSED

Pärlipood e-poodi haldab ettevõte Perline Estonia OÜ, registrikoodiga 11388757, asukoha aadressiga Vaela tee 4, Kiili, Harjumaa, 75401 (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Pärlipoe e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Pool), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1.      E-POOD

1.1.   E-pood Pärlipood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2.   E-pood asub internetiaadressil  www.parlipood.ee

2.      ÜLDSÄTTED

2.1.   Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2.   Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3.   Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2.4.   Teenuse osutaja teeb Lepingu kättesaadavaks inernetiaadressil www.parlipood.ee ostutingimuse menüüs, samuti ostuprotsessis enne Teenuse kasutaja poolt ostu eest tasumist.

3.      TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1.   E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.2.   Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

3.3.   Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4.   E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu laoarvestus- või E-poe programmides.

3.5.   Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse sellisel juhul raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.6.   Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, ettevõtte nimi, registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks), kättetoimetamismeetodi, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu (sealhulgas kättetoimetamiskulude) eest internetipanga pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel.

3.7.   Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8.   Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4.      HINNAD

4.1.   Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2.   Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5.      KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1.   Teenuse osutaja võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist Eesti ja Soome piires.

5.2.   Teenuse kasutajal on õigus valida järgnevate ostetud kauba (saadetise) kättetoimetamisviiside vahel:

5.2.1.  Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud Omniva pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul ostu eest tasumisest. Teenuse hind on 3,99€. Pakiautomaati toimetamist võimaldab Teenuse osutaja vaid juhul, kui ostetava kauba mõõtmed ei ületa pakiautomaati mahtuva paki piirmõõte. Ostetud kauba (saadetise) pakiautomaati toimetamisel saadetakse Teenuse kasutajale SMS kauba saabumisest koos uksekoodiga ning saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva, mille jooksul kohustub Teenuse kasutaja selle välja võtma. Kui Teenuse kasutaja nimetatud tähtaja jooksul saadetist välja ei võta, siis toimetatakse saadetis Teenuse osutajale tagasi (kauplus Pärlipood, Vaela tee 4, Kiili, Harjumaa, 75401) ja Teenuse kasutajal on õigus ostetud kaubad isikut tõendava dokumendi esitamisel kätte saada sealt. Teenuse osutajal ei ole nimetatud juhtumil (välja arvatud Lepingust taganemise korral) kohustust tagastada Teenuse saajale tasutud toimetuskulu ning Teenuse osutajal on õigus nõuda täiendavat tasu tagastamiskulude katmiseks summas 3,99€

5.2.2.  Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud Eesti Posti postiasutusse 3 tööpäeva jooksul ostu eest tasumisest. Teenuse hind on 4,99€. Ostetud kauba (saadetise) postiasutusse toimetamisel saadetakse Teenuse kasutajale SMS kauba saabumisest postiasutusse ning saadetist hoitakse postiasutuses 14 kalendripäeva, mille jooksul kohustub Teenuse kasutaja selle välja võtma. Kui Teenuse kasutaja nimetatud tähtaja jooksul saadetist välja ei võta, siis toimetatakse saadetis Teenuse osutajale tagasi (kauplus Pärlipood, Vaela tee 4, Kiili, Harjumaa, 75401) ja Teenuse kasutajal on õigus ostetud kaubad isikut tõendava dokumendi esitamisel kätte saada sealt. Teenuse osutajal ei ole nimetatud juhtumil (välja arvatud Lepingust taganemise korral) kohustust tagastada Teenuse saajale tasutud toimetuskulu ning Teenuse osutajal on õigus nõuda täiendavat tasu tagastamiskulude katmiseks summas 4,99€.

5.2.3.  Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani või Teenuse kasutaja poolt tellimuses ära näidatud kauba saajani DPD kulleriga. Teenuse hind on 6,99€. Ostetud kauba (saadetise) üleandmiseks helistab kuller Teenuse kasutajale ja lepib kokku saadetise üleandmise aja. Kui Teenuse kasutaja ei võta kokkulepitud ajal kaupa vastu, siis hoitakse pakki DPD kesklaos  14 kalendripäeva, mille jooksul kohustub Teenuse kasutaja saadetisele ise järgi tulema või leppima kokku uue kätte toimetuse aja. Kui Teenuse kasutaja nimetatud tähtaja jooksul saadetisele järgi ei tule või ka teiskordsel kätte toimetamisel vastu ei võta, siis toimetatakse saadetis Teenuse osutajale tagasi (kauplus Pärlipood, Vaela tee 4, Kiili, Harjumaa, 75401) ja Teenuse kasutajal on õigus ostetud kaubad isikut tõendava dokumendi esitamisel kätte saada sealt. Teenuse osutajal ei ole nimetatud juhtumil (välja arvatud Lepingust taganemise korral) kohustust tagastada Teenuse saajale tasutud toimetuskulu ning Teenuse osutajal on õigus nõuda täiendavat tasu tagastamiskulude katmiseks summas 6,99€

5.2.4.  Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele-  kauplus Pärlipood, Vaela tee 4, Kiili, Harjumaa, 75401. Teenus on tasuta. Teenuse osutaja saadab hiljemalt järgmisel tööpäeval Teenuse kasutajale tellimuse kompleteerimise kinnituse. Peale kinnituse saamist võib kaubale järgi tulla Kiili Pärlipoe kaupluse lahtioleku aegadel: E-R 11:00- 18:00. Kauplus on suletud L ja P ning riiklikel pühadel.

5.3.   Teenuse kasutaja kohustub punktides 5.2.1. – 5.2.3. kirjeldatud tarneviiside kasutamise korral Teenuse osutajat kirjalikult informeerima koheselt, kuid mitte hiljem, kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul saadetise vastuvõtmisest, kui saadetis on mittenõuetekohaselt üle antud, purunenud, puudujäägiga või mittetäiskomplektne. Samuti kohustub Teenuse kasutaja Teenuse osutajat hiljemalt 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnituse saamisest kirjalikult informeerima, kui saadetis ei ole Teenuse kasutaja poolt valitud tarneviisi teel toimetatud nimetatud sihtkohta või tehtud nimetatud sihtkohas kättesaadavaks.

TAGANEMISÕIGUS

6.1.   Füüsilisest isikust Teenuse kasutajale kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil füüsilisest isikust Teenuse kasutaja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks kohustub Teenuse kasutaja esitama Teenuse osutajale ühemõttelise taganemisavalduse vabas vormis e-posti teel e-posti aadressile: info@parlipood.ee

6.2.   Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse osutajale tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest Teenuse osutajale.

6.3.   Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Tootepakendid võivad olla avatud vaid ettevaatlikult neid kahjustamata, nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha tavapoes.

6.4.   Füüsilisest isikust Teenuse kasutaja Lepingust taganemisel (juhul kui see on kooskõlas Lepingu punktide 6.1. – 6.3-ga)., tagastab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kõik Lepingu raames saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teenuse kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Teenuse osutaja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teenuse osutaja sai teada Teenuse kasutaja otsusest Lepingust taganeda, sai lepingu esemeks olevad kaubad oma valdusesse ning need vastasid täielikult Lepingu punktis 6.3 kirjeldatule.

6.5.   Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.6.   Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastatav kaup ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele.

6.8.   Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktides 6.1. – 6.3 toodud tingimustele, siis Teenuse kasutajale raha ei tagastata ning tagastatud kaup jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja. 

7.      PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1.   E-poest ostetud toodetele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

7.2.   Kaebused esitab Teenuse kasutaja e-posti teel: info@parlipood.ee

8.      ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1.   Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2.   Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3.   Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

8.4.   Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta, ostetud kaubad, soovikorvi paigutatud tooted, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, riik, telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarnimise viis, sisestatud kommentaarid, kasutatud makseviis, Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, kasutatav internetilehitseja ning selle versioon, operatsioonisüsteem, ip aadress, kasutatava seadme tüüp, toimingute teostamise aeg.

8.5.   Isikuandmeid töötleb Roller Äritarkvara OÜ.

8.6.   Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

8.7.   Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks lepinguga antud õigus, seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.

8.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi kasutajakonto loomisel või tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas.

9.      VASTUTUS

9.1.   Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.2.   Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes headele tavadele tuginedes.

9.3.   Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.4.   Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

9.5.   Kui üks Lepingu Pooltest on Lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud on teisel Poolel õigus esimeselt nõuda:

9.5.1.  kohustuse täitmist;

9.5.2.  oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

9.5.3.  nõuda kahju hüvitamist;

9.5.4.  taganeda lepingust või öelda leping üles;

9.5.5.  hinna alandamist;

9.5.6.  rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivist, mis on 0,15% võlgnetavast summast iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest.

9.6.   Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või Lepingust ei tulene teisiti. Kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine ei võta Poolelt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

9.7.   Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

10.   ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

10.1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

11.    KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

11.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

11.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.